Świadczenia Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

Od 01.12.2023r. na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia realizujemy również Świadczenia Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

Świadczenia w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Kaśmin Dom Seniora sp. z o.o. dla pacjentów wentylowanych mechanicznie dotyczą, pacjentów z niewydolnością oddechową, niewymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, lecz wymagających stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora i obejmują zapewnienie całodobowego, mechanicznego lub ciśnieniowego wspomagania oddechu.

W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu Opiekuńczego o umieszczeniu bez zgody pacjenta. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej, do zgody Sądu na umieszczenie w Zakładzie należy dołączyć:

  • postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu
  • postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego

Komplet dokumentów do objęcia opieką w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

Kontakt

Kaśmin to przyjazny dom opieki dla osób starszych. W naszych domach opieki leczony jest alzheimer oraz prowadzona jest rehabilitacja.