Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Przebywają tu pacjenci, którzy zakończyli proces leczenia szpitalnego, a wymagają kontynuacji leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

Swoim podopiecznym Zakład oferuje profesjonalną, ciepłą i życzliwą opiekę, uczy samoobsługi oraz przygotowuje do powrotu do warunków domowych. Dążymy do tego aby pacjent w czasie pobytu odzyskał jak największą sprawność i niezależność oraz odczuł poprawę jakości swojego życia.

Obok profesjonalnie przygotowanej kadry pielęgniarskiej i opieki lekarskiej, zapewniamy opiekę fizjoterapeutyczną, psychologiczną, terapeuty zajęciowego oraz pracownika socjalnego.

Zakład dysponuje specjalistycznym sprzętem rehabilitacyjnym oraz ułatwiającym poruszanie się. Stosujemy nowoczesne środki do pielęgnacji.

 

Od 01.12.2023r. na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia realizujemy również Świadczenia Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

Świadczenia w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Kaśmin Dom Seniora sp. z o.o. dla pacjentów wentylowanych mechanicznie dotyczą, pacjentów z niewydolnością oddechową, niewymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, lecz wymagających stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora i obejmują zapewnienie całodobowego, mechanicznego lub ciśnieniowego wspomagania oddechu.

W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu Opiekuńczego o umieszczeniu bez zgody pacjenta. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej, do zgody Sądu na umieszczenie w Zakładzie należy dołączyć:

  • postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu
  • postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego

 

Komplet dokumentów do objęcia opieką w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym

Komplet dokumentów do objęcia opieką w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

 

Kontakt

Kaśmin to przyjazny dom opieki dla osób starszych. W naszych domach opieki leczony jest alzheimer oraz prowadzona jest rehabilitacja.