Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Psychiatryczny

Realizowane świadczenia w zakładzie opiekuńczoleczniczym psychiatrycznym, wymagające postępowania w trybie całodobowym,obejmują opiekę, pielęgnację i rehabilitację oraz leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach.

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego ←

Dokumenty do objęcia opieką w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Psychiatrycznym

Rejestracja on-line
 

Kontakt

Kaśmin to przyjazny dom opieki dla osób starszych. W naszych domach opieki leczony jest alzheimer oraz prowadzona jest rehabilitacja.