Warunki przyjęcia

Decyzję o skierowaniu osoby do DPS Kaśmin i opłacie za pobyt wydaje organ gminy, z której ta osoba pochodzi. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Kaśmin w Drożdżówce w roku 2013 wynosi 2900,00 zł.

Opłatę za pobyt w domu ponoszą:

  • Mieszkaniec, nie więcej jednak niż 70%
  • Małżonek, dzieci lub rodzice
  • Gmina, z której osoba została skierowana

 

Wszelkie starania dotyczące skierowania do Domu Pomocy Społecznej należy rozpocząć od złożenia wniosku w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Kontakt

Kaśmin to przyjazny dom opieki dla osób starszych. W naszych domach opieki leczony jest alzheimer oraz prowadzona jest rehabilitacja.