Odwiedziny pacjentów AKTUALIZACJA

Drożdżówka dnia, 29.03.2022

 

 

Decyzja Zarządu zakładu w sprawie: zasad organizacji odwiedzin pacjentów w Kaśmin Dom Seniora sp. z o.o. w Drożdżówce 5a, 05-332 Siennica w związku z obowiązującym stanem epidemii.

Od dnia 30 marca 2022 roku odwiedziny pacjentów przebywających w Kaśmin Dom Seniora sp. z o.o. następują według ściśle określonych zasad:

  1. W dni powszednie oraz dni wolne od pracy odwiedziny odbywają się w godzinach 10.00 – 18.00,
  2. Obowiązuje zakaz odwiedzin przez osoby cierpiące na choroby zakaźne oraz infekcje wirusowe dróg oddechowych,
  3. W sali chorych oprócz pacjentów będzie mogła przebywać jednoczasowo maksymalnie jedna osoba odwiedzająca (do 30 minut),
  4. Odwiedziny mogą się również odbywać na zewnątrz budynku (w zależności od warunków pogodowych),
  5. Przed wejściem/wyjściem na oddział, na którym przebywa pacjent należy zdezynfekować ręce,
  6. W trakcie przebywania na terenie Kaśmin Dom Seniora sp. z o. o, w tym na salach, w których przebywają pacjenci obowiązuje maseczka na twarzy,
  7. W przypadku niestosowania się do w/w zasad przez odwiedzających odwiedziny zostaną przerwane.

Zarząd Zakładu lub osoba upoważniona przez Zarząd może ponownie wprowadzić całkowite wstrzymanie odwiedzin w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

Kontakt

Kaśmin to przyjazny dom opieki dla osób starszych. W naszych domach opieki leczony jest alzheimer oraz prowadzona jest rehabilitacja.