Izolatorium

W związku z rekomendacją Wojewody Mazowieckiego  z dnia 19 marca 2021 r. nasz ośrodek z dniem 20.03.2021 został ponownie ujęty w „Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie oddziałów chorób zakaźnych  w tym transportu sanitarnego, w zawiązku z przeciwdziałaniem COVID-19” poprzez zorganizowanie Izolatorium typu I z ilością  20 miejsc.

Izolatorium zlokalizowane jest w wyodrębnionym oddziale z osobnym wejściem.

Do objęcia opieką w izolatorium kwalifikują się osoby, u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzenie zachorowania, od których pobrano materiał biologiczny w celu wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, skierowane na piśmie do tego izolatorium przez:

1)lekarza szpitala albo lekarza zakładu leczniczego, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne albo

2)lekarza lub felczera, który udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, albo

3)państwowego inspektora sanitarnego

z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, do spełnienia kryteriów wypisu lub do podjęcia przez personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium decyzji o przeniesieniu do szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym z powodu pogorszenia stanu zdrowia; personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium uzgadnia tę decyzję z lekarzem szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym, hospitalizowane z powodu COVID-19, niewymagające dalszego leczenia w warunkach szpitalnych.

 

Ostatnie zmiany rozporządzenia rozszerzyły katalog osób kierujących do izolatorium m.in. o lekarzy POZ i felczerów.

 

Kontakt do Izolatorium Kaśmin:

e-mail: izolatorium@kasmin.pl

tel: 664-419-352

Kontakt

 • Informacja:

  tel: 531 887 222

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

  IODO@kasmin.pl

 • Kontakt Drożdżówka:

  Kaśmin DOM SENIORA sp. z o.o.
  Drożdżówka 5a
  05-332 Siennica

  tel: 257992123
  kom: 664419406
  fax: 25-799-21-23 (wew. 212)
  email: biuro@kasmin.pl

 • Kontakt Mińsk Mazowiecki:

  Filia Kaśmin DOM SENIORA sp. z o.o.
  ul. 1 PLM "Warszawa" 5 / 14
  05-300 Mińsk Mazowiecki

  tel: 257405587
  email: minsk@kasmin.pl

Kaśmin to przyjazny dom opieki dla osób starszych. W naszych domach opieki leczony jest alzheimer oraz prowadzona jest rehabilitacja.