Informacja:

tel: 531 887 222

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

IODO@kasmin.pl

Kontakt

Kaśmin to przyjazny dom opieki dla osób starszych. W naszych domach opieki leczony jest alzheimer oraz prowadzona jest rehabilitacja.