Korzystanie ze sprzętu

Informujemy, że sprzęt zakupiony w ramach realizacji operacji pn. „Przez sport po zdrowie” znajdujący się na terenie Kaśmin s.c. jest ogólnie i bezpłatnie dostępny. Zapraszamy.

Kontakt

Kaśmin to przyjazny dom opieki dla osób starszych. W naszych domach opieki leczony jest alzheimer oraz prowadzona jest rehabilitacja.