Hospicjum stacjonarne i domowe

HOSPICJUM STACJONARNE

Do oddziału przyjmowani są pacjenci wymagający opieki całodobowej, u których zakończono leczenie przyczynowe. Opieka ta obejmuje leczenie objawowe, pielęgnację, łagodzenie bólu, łagodzenie cierpienia duchowego i psychicznego oraz wspieranie członków rodzin pacjentów podczas trwania procesu choroby.

Pacjenci przebywają na salach 2 osobowych. Rodzina i najbliżsi mogą bez ograniczeń czasowych towarzyszyć choremu. Zachęcamy rodzinę do czynnego udziału w czynnościach pielęgnacyjnych. Obecność bliskich osób daje pacjentom poczucie bezpieczeństwa, zmniejsza osamotnienie, umacnia więzi rodzinne.

 

WYKAZ SCHORZEŃ KWALIFIKUJĄCYCH DO OBJĘCIA OPIEKĄ HOSPICYJNĄ OSOBY DOROSŁE:

Symbol Nazwa
C00 - D48 Nowotwory
G09 Zakażenia OUN wywołane wirusami powolnymi
B20-24 Choroby wywołane przez wirus HIV
G10 - G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące OUN, np. SLA
I42-43 Kardiomiopatie w okresie schyłkowym
L89 Owrzodzenia odleżynowe
J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
G35 Stwardnienie rozsiane

 


Opieka hospicyjna jest realizowana w ramach kontraktu z NFZ.

 

Dokumenty niezbędne do przyjęcia:

Komplet dokumentów do objęcia opieką w hospicjum

  1. Skierowanie do Hospicjum Stacjonarnego
  2. Orzeczenie Lekarskie
  3. Zgoda Pacjenta do objęcia opieką
  4. Oświadczenie

Warunkiem objęcia opieką przez Hospicjum jest wyrażenie świadomej zgody przez chorego lub jego opiekuna ustawowego.

 

HOSPICJUM DOMOWE

 

Na czym polega opieka Hospicjum Domowego?

Hospicjum domowe oferuje opiekę o charakterze ciągłym. Prowadzone są regularne wizyty lekarza (min. 2 razy w miesiącu) i pielęgniarki (min. 2 razy w tygodniu)

Opiekę nad pacjentem sprawuje wyjazdowy zespół hospicyjny (lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog)

Celem opieki jest kontrola bólu, innych objawów somatycznych, jak również łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych, socjalnych. Opieka hospicyjna to również czas poświęcony na towarzyszenie choremu, na rozmowę z nim oraz z jego rodziną

Dla pacjentów ubezpieczonych pomoc świadczona jest bezpłatnie

Dla kogo Hospicjum Domowe?

Do Hospicjum Domowego kwalifikują się chorzy z udokumentowaną, aktywną, zaawansowaną i postępującą chorobą nowotworową, wymagający systematycznej opieki pielęgniarskiej, których opieka powinna koncentrować się przede wszystkim na zapewnieniu optymalnej, jakości życia zarówno chorych, jak i ich rodzin.

Jakie warunki przyjęcia?

Warunkiem przyjęcia do Hospicjum Domowego jest wyrażenie świadomej zgody przez chorego, a jeżeli jest on niezdolny do wyrażenia swej woli na proponowaną opiekę, osoby opiekującej się nim.

Wymagane dokumenty:

  • skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
  • kserokopia dokumentacji medycznej,
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne pacjenta (karta NFZ),
  • legitymacja emeryta/rencisty (jeśli pacjent posiada),
  • pisemna zgoda pacjenta lub opiekuna na objęcie opieką paliatywną

Telefon do koordynatora Hospicjum Domowego Kaśmin: 506-124-674

 

Kontakt

Kaśmin to przyjazny dom opieki dla osób starszych. W naszych domach opieki leczony jest alzheimer oraz prowadzona jest rehabilitacja.