Dokumenty do pobrania

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY

(pobyt współfinansowany przez NFZ; podst. odpłatność Pacjenta =70% świadczenia)

 • dowód ubezpieczenia;
 • komplet dokumentów zawierający:
 1. wniosek pacjenta o przyjęcie do ZOL;
 2. skierowanie do pobytu w ZOL;
 3. wywiad pielęgniarski oraz zaświadczenie lekarskie;
 4. ocena świadczeniobiorcy wg skali Barthel;
 5. Lista aktualnie przyjmowanych leków;
 6. Oświadczenia
 7. W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu Opiekuńczego o umieszczeniu bez zgody pacjenta. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej, do zgody Sądu na umieszczenie w Zakładzie należy dołączyć:
  • postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu
  • postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego


DOKUMENTY DO POBRANIA - oddział ogólny

DOKUMENTY DO POBRANIA - pacjenci wentylowani mechanicznie

 


 

 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY

(pobyt współfinansowany przez NFZ; podst. odpłatność Pacjenta =70% świadczenia)

 • dowód ubezpieczenia;
 • komplet dokumentów zawierający:
 1. wniosek pacjenta o przyjęcie do ZOL;
 2. skierowanie lekarskie do pobytu w ZOL;
 3. zaświadczenie lekarskie;
 4. wywiad pielęgniarski;
 5. ocena świadczeniobiorcy wg skali Barthel;
 6. Lista aktualnie przyjmowanych leków;


DOKUMENTY DO POBRANIA

 


 

Hospicjum Stacjonarne

(pobyt w 100% finansowany przez NFZ)

 • dowód ubezpieczenia;
 • skierowanie do objęcia opieką w Hospicjum Stacjonarnym
 • Orzeczenie Lekarskie
 • Zgoda Pacjenta do objęcia opieką
 • Oświadczenie

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA

 


 

ODDZIAŁ REHABILITACJI STACJONARNEJ

(pobyt w 100% finansowany przez NFZ)

 • dowód ubezpieczenia;
 • skierowanie lekarskie zgodne z wymogami NFZ (patrz wzór);
 • aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie na skierowaniu;
 • kwalifikacja lekarza Ośrodka


(UWAGA: w ramach NFZ obowiązuje ścisły limit max. czasu pobytu, oraz system kolejek)

DOKUMENTY DO POBRANIA

 


 

AMBULATORIUM FIZJOTERAPEUTYCZNE

(zabiegi wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00)

 • Cykl terapeutyczny NFZ finansuje do 10 dni zabiegowych nie więcej niż 4 zabiegi dziennie


DOKUMENTY DO POBRANIA

 


 

ODDZIAŁ REHABILITACJI DZIENNEJ

(pobyt w 100% finansowany przez NFZ)

 • dowód ubezpieczenia;
 • skierowanie lekarskie zgodne z wymogami NFZ (patrz wzór);
 • aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie na skierowaniu;
 • kwalifikacja lekarza Ośrodka


(UWAGA: w ramach NFZ obowiązuje ścisły limit max. czasu pobytu, oraz system kolejek)

DOKUMENTY DO POBRANIA

 


 

Załączniki:

Kontakt

Kaśmin to przyjazny dom opieki dla osób starszych. W naszych domach opieki leczony jest alzheimer oraz prowadzona jest rehabilitacja.