Decyzja Zarządu zakładu w sprawie: zasad organizacji odwiedzin pacjentów w Kaśmin Dom Seniora sp. z o.o.

Decyzja Zarządu zakładu w sprawie: zasad organizacji odwiedzin pacjentów w Kaśmin Dom Seniora sp. z o.o. w Drożdżówce 5a, 05-332 Siennica w związku z obowiązującym stanem epidemii.

Od dnia 14 czerwca 2021 roku odwiedziny pacjentów przebywających w Kaśmin Dom Seniora sp. z o.o. następują według ściśle określonych zasad:

 1. W celu zachowania bezpieczeństwa naszych pacjentów odwiedziny są możliwe po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z min. jednodniowym wyprzedzeniem pod nr tel: 534 712 454 czynnym w godzinach: 8.00 – 15.00
 2. Liczba osób odwiedzających w danym dniu na każdym oddziale maksymalnie 10 osób. (w całym zakładzie do 80 osób odwiedzających dziennie)
 3. W dni powszednie oraz dni wolne od pracy odwiedziny odbywają się w godzinach 10.00 – 18.00 z zachowaniem dystansu min 1,5 m,
 4. Odwiedziny pacjenta maksymalnie jeden raz w tygodniu,
 5. W salach chorych czas trwania odwiedzin nie może przekroczyć 15 min.,
 6. Obowiązuje zakaz odwiedzin przez osoby cierpiące na choroby zakaźne oraz infekcje wirusowe dróg oddechowych,
 7. W sali chorych oprócz pacjentów będzie mogła przebywać jednoczasowo maksymalnie jedna osoba odwiedzająca,
 8. Przed wejściem/wyjściem na oddział, na którym przebywa pacjent należy zdezynfekować ręce,
 9. W trakcie przebywania na terenie Kaśmin Dom Seniora sp. z o. o, w tym na salach, w których przebywają pacjenci obowiązuje maseczka na twarzy oraz zachowanie dystansu min 1,5m
 10. W przypadku niestosowania się do w/w zasad przez odwiedzających odwiedziny zostaną przerwane.

Zarząd Zakładu lub osoba upoważniona przez Zarząd może ponownie wprowadzić całkowite wstrzymanie odwiedzin w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

Z dniem 14.06.2021 traci moc pkt.1 Decyzji Zarządu zakładu w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem z dnia 08.03.2020.

Kontakt

 • Informacja:

  tel: 531 887 222

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

  IODO@kasmin.pl

 • Kontakt Drożdżówka:

  Kaśmin DOM SENIORA sp. z o.o.
  Drożdżówka 5a
  05-332 Siennica

  tel: 257992123
  kom: 664419406
  fax: 25-799-21-23 (wew. 212)
  email: biuro@kasmin.pl

 • Kontakt Mińsk Mazowiecki:

  Filia Kaśmin DOM SENIORA sp. z o.o.
  ul. 1 PLM "Warszawa" 5 / 14
  05-300 Mińsk Mazowiecki

  tel: 257405587
  email: minsk@kasmin.pl

Kaśmin to przyjazny dom opieki dla osób starszych. W naszych domach opieki leczony jest alzheimer oraz prowadzona jest rehabilitacja.