Zasady Przyjęć

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy » Zasady Przyjęć

Celem zakładu opiekuńczo-leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, w szczególności poprzez:

  • opiekę lekarską,
  • opiekę pielęgniarską,
  • usprawnianie ruchowe i działania fizjoterapeutyczne,
  • leczenie farmakologiczne,
  • zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
  • zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych,
  • ustalenie i stosowanie diety,
  • stymulację metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do aktywności życiowej,
  • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,
  • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie

Świadczenia  udzielane świadczeniobiorcy wymagającemu całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, który w ocenie skalą poziomu zapotrzebowania na opiekę osób trzecich, zwaną dalej „skalą opartą na skali Barthel” otrzymał 40 punktów lub mniej.

Do zakładu opiekuńczego nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

O przyjęciu świadczeniobiorcy do niepublicznego zakładu opiekuńczego decyduje kierownik zakładu opiekuńczego w porozumieniu z lekarzem udzielającym świadczeń w tym zakładzie.

Kontakt Drożdżówka:

Kaśmin s.c.
Drożdżówka 5a
05-332 Siennica

tel: 25-799-21-23
kom: 664-419-406
fax: 25-799-21-23 (wew. 212)
email: biuro@kasmin.pl

Informacja

tel: 539 093 335

Kontakt Mińsk Mazowiecki:

Filia Kaśmin s.c
ul. 1 PLM "Warszawa" 5 / 14
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: 25-740-55-87
email: minsk@kasmin.pl