Warunki Przyjęcia

Decyzję o skierowaniu osoby do DPS Kaśmin i opłacie za pobyt wydaje organ gminy, z której ta osoba pochodzi. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Kaśmin w Drożdżówce w roku 2013 wynosi 2900,00 .

 

Opłatę za pobyt w domu ponoszą:

  •  Mieszkaniec, nie więcej jednak niż 70%
  •  Małżonek, dzieci lub rodzice
  • Gmina, z której osoba została skierowana

Wszelkie starania dotyczące skierowania do Domu Pomocy Społecznej należy rozpocząć od złożenia wniosku w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Kontakt Drożdżówka:

Kaśmin s.c.
Drożdżówka 5a
05-332 Siennica

tel: 25-799-21-23
kom: 664-419-406
fax: 25-799-21-23 (wew. 212)
email: biuro@kasmin.pl

Informacja

tel: 539 093 335

Kontakt Mińsk Mazowiecki:

Filia Kaśmin s.c
ul. 1 PLM "Warszawa" 5 / 14
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: 25-740-55-87
email: minsk@kasmin.pl