Rehabilitacja Stacjonarna

Rehabilitacja w Drożdżówce » Rehabilitacja Stacjonarna

 
Świadczenia przeznaczone dla świadczeniobiorców, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego, a w szczególności dla świadczeniobiorców po:
  • urazach,
  • zabiegach operacyjnych,
  • zaostrzeniach chorób przewlekłych
którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznychdiagnostycznych.
 
Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna lub kopia, potwierdzająca rozpoznanie.
Lekarz oddziału rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej, określonychust. 2 oraz po ocenie stanu zdrowia świadczeniobiorcy

Kontakt Drożdżówka:

Kaśmin s.c.
Drożdżówka 5a
05-332 Siennica

tel: 25-799-21-23
kom: 664-419-406
fax: 25-799-21-23 (wew. 212)
email: biuro@kasmin.pl

Informacja

tel: 539 093 335

Kontakt Mińsk Mazowiecki:

Filia Kaśmin s.c
ul. 1 PLM "Warszawa" 5 / 14
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: 25-740-55-87
email: minsk@kasmin.pl